Ćwiczenia indywidualne/ usprawniające na sali gimnastycznej

Ćwiczenia indywidualne/ usprawniające na sali gimnastycznej

Prowadzimy również ćwiczenia usprawniające pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, które skutecznie niwelują:

Dodatkowo kładziemy nacisk na ćwiczenia oddechowe.

gimnastyka

NEUROMOBILIZACJE

Neuromobilizacje to metoda leczenia poprzez diagnostykę układu nerwowego, także wegetatywnego, w aspekcie wykrywania patologicznych napięć w i wokół struktur nerwowych oraz próby ich zlikwidowania poprzez bezpośrednie oddziaływania na nerw.

Aby tkanki mogły dostosować się do zachodzących zmian, muszą posiadać określoną elastyczność, możliwość przenoszenia napięć i rozkładania działających na nie sił.

Każde przemieszczenie w przestrzeni kończyn, tułowia, zmiana czynności narządu, pociąga za sobą zmiany długości, objętości i naprężenia nie tylko mięśni, ścięgien, wiązadeł, powięzi ale również położonych, poza osiami ruchu w stawie, nerwów i naczyń krwionośnych (np. pracujące mięśnie zwiększają swoją objętość – w wyniku procesów metabolicznych wzrasta ilość płynów w przestrzeni międzykomórkowej). Wszystkie zmiany, zachodzące w naszym organizmie, zmuszają nerwy do akceptacji nowych warunków.

Neuromobilizacje polegają na napinaniu lub uruchamianiu nerwów przez odpowiednie kombinacje ustawień i trakcji, przeprowadzane podobnie jak w testach napięciowych.

Neuromobilizacje są rodzajem terapii manualnej, w której na układ nerwowy działa się bezpośrednio, „przez pociąganie nerwu”, w celu usprawnienia jego elastyczności i ruchomości. Postępowanie takie ma na celu normalizację zakłóconej pobudliwości i intensywności procesów nerwowych, a przez to pełniejsze przekazywanie informacji w organizmie i usprawnienie procesów naprawczych, gojących.

Często pozwala ono na, nieomal natychmiastową, poprawę funkcji i zlikwidowanie bolesności oraz na szybszą regenerację podrażnionych tkanek w tych sytuacjach, w których u podłoża patologii występuje zaburzenie czynności. W konsekwencji neuromobilizacje to: leczenie w ostrych stanach zapalnych, ograniczenie patologicznych napięć tkanek kurczliwych, zmniejszenie bólu, normalizacja priopriocepcji a w końcu równowaga psychofizyczna.

Koncepcja terapii poprzez neuromobilizacje jest zupełnie nowym spojrzeniem na leczenie schorzeń, wymagającym przełamania dotychczas stosowanych schematów myślowych. Stanowi logiczne wytłumaczenie dla wielu  mechanizmów i objawów patologicznych. Wzbogaca rozumienie niektórych, już stosowanych, skutecznych sposobów terapii, których istota działania często nie była dostatecznie wyjaśniona.

TERAPIA MANUALNA

Zabiegi terapii manualnej w modelu holistycznym prowadzone przez wyspecjalizowanych fizjoterapeutów zalecana są przy następujących dolegliwościach:

Efektywność zabiegów terapii manualnej przewyższa inne sposoby rehabilitacji. W ramach terapii zapewniamy:

 1. dokładne badanie i diagnozę,
  • wywiad,
  • interpretacja zdjęć RTG,
  • badanie i testy manualne,
 2. prowadzenie indywidualnej i niepowtarzalnej terapii, dostosowanej do osobowości i warunków środowiskowo- społecznych pacjenta,
  • mobilizacja stawowa,
  • mobilizacje punktowe,
  • mobilizacje skórne,
  • manipulacje,
  • igłoterapia.
 3. indywidualny program autoterapii,
  • zestaw ćwiczeń do domu,
  • instruktarze, co robić aby nie dopuścić do nawrotu dolegliwości

METODA PNF

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) jest procesem odtwarzania utraconej funkcji, nauczania ruchu przy wykorzystaniu receptorów znajdujących się w mięśniach, narządach wewnętrznych, naczyniach krwionośnych i stawach.

PNF to przykład neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na ścisłej współpracy z pacjentem. To metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwienia i reedukacji funkcji utraconych.

Terapię cechuje duża efektywność w osiąganiu celów wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań oraz możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji.

Efekty terapii PNF:

Zalecenia stosowania w następujących przypadkach: