Ultradźwięki

Ultradźwiękami nazywa się drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego.

Działanie biologiczne ultradźwiękami przynosi pożądane efekty takich przypadkach jak:

Zaleca się stosowanie ultradźwięków w następujących przypadkach: