Wideokonsultacje – psycholog

użyj scrollera do przewijania

WYKSZTAŁCENIE:

 • Mgr psychologii (specjalność- psychologia rehabilitacyjna)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh.

 

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA:

 • NEST (New Experience for Survivors of Trauma)-Szkolenie, dotyczące programu psychologicznej pomocy osobom, które doświadczyły różnego rodzaju urazów i strat.
 • Szkolenie „Trening Zastępowania Agresji”-Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
 • Kurs „Neuropsychologia kliniczna”-Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Kurs „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”- Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Szkolenie „Wpływ psychiki na powstawanie i przebieg chorób somatycznych z uwzględnieniem środowiska rodzinnego”- Zakład Psychologii Medycznej i Psychoterapii CMKP

 

ZAKRES POMOCY:

 • kryzysy życiowe i rodzinne
 • konflikty i kryzysy w relacjach z innymi
 • trudności w kontaktach społecznych
 • traumatyczne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka, poronieniem lub aborcją
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia nastroju
 • problemy wychowawcze
 • trudności osób młodych, związane z okresem dojrzewania i wchodzenia w dorosłe życie, takich jak: męczące zmiany nastrojów, zaniżona samoocena, nieśmiałość, trudności z podejmowaniem decyzji i określaniem celów w życiu, problemy w nawiązywaniusatysfakcjonujących relacji z innymi, itp.

 

Formy pomocy w ramach videokonsultacji:  KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

 

Czas trwania videokonsultacji30′

Cena :  80złPROMOCJA %%% : do końca MARCA 60 zł

Dyżur psychologa środa

Dostępne godziny konsultacji: 

 • 11:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 12:30

Uwaga: udostępniamy możliwość konsultacji anonimowych, tj. Pacjent nie ma obowiązku podawania swojego imienia i nazwiska. Istnieje konieczność podania tylko adresu e-mail, ze względu na przesył informacji dotyczących videokonsultacji oraz linku do połączenia się z lekarzem.

 

Informacje dodatkowe:

Zmiana terminu videokonsultacji możliwa jest najpóźniej do 2 dni przed wyznaczonym terminem. W innym wypadku płatność nie podlega zwrotowi.