Lodaer Img

Metoda PNF

Metoda PNF

Metoda PNF

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) jest procesem odtwarzania utraconej funkcji, nauczania ruchu przy wykorzystaniu receptorów znajdujących się w mięśniach, narządach wewnętrznych, naczyniach krwionośnych i stawach.
PNF to przykład neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na ścisłej współpracy z pacjentem. To metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwienia i reedukacji funkcji utraconych.

Terapię cechuje duża efektywność w osiąganiu celów wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań oraz możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji.

Efekty terapii PNF:
• poprawa koordynacji i równowagi,
• zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej,
• poprawa techniki chodu,
• polepszenie czucia głębokiego,
• zwiększenie zakresów ruchu.

Zalecenia stosowania w następujących przypadkach:
• pourazowe porażenia i niedowłady,
• urazy rdzenia kręgowego,
• świeże udary mózgu (max do 2 lat),
• choroby nerwowo-mięśniowe,
• dystrofie mięśniowe,
• stwardnienie rozsiane (SM),
• różnego rodzaju zaburzenia ruchu,
• skoliozy,
• zaburzenia neurologiczne i ortopedyczne (np. świeże stany po złamaniach) wymagające nauki chodu lub doskonalenia techniki chodu.

Metoda PNF

Cennik - Metoda PNF

Cennik podstawowy

Cena
30 minut 80 zł
60 minut 140 zł

Pakiety

Liczba usług Cena
300 minut 10 800 zł
600 minut 10 1400 zł

Zarezerwuj wizytę już teraz!