Lodaer Img

Rehabilitacja domowa

Rehabilitacja domowa

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji). 

Fizjoterapia w warunkach domowych realizowana jest przez:  

  • wizytę fizjoterapeutyczną 
  • zabieg fizjoterapeutyczny 

Świadczenia w warunkach domowych udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi: 

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu, 
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień skali oceny stopnia niepełnosprawności zwanej skalą Rankina; warunku tego nie stosuje się wobec osób do ukończenia 18. roku życia), 
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia, 
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów, 
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji, 
  • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji, 
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym. 

Czas trwania rehabilitacji domowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi: 

Do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Uwaga! 

Dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia rehabilitacyjne ambulatoryjne oraz w warunkach domowych są nielimitowane!

Cennik - Rehabilitacja domowa

Cennik podstawowy

Cena
Rehabilitacja domowa 180 zł

Pakiety

Liczba usług Cena
Rehabilitacja domowa pakiet 10 wizyt 10 1600 zł

Zarezerwuj wizytę już teraz!