Lodaer Img

Porady fizjoterapeutyczne

Porady fizjoterapeutyczne

Porada fizjoterapeutyczna – Jest to porada wykonywana przez wykwalifikowanego Fizjoterapeutę, który: 

 • Przeprowadza wywiad chorobowy. 
 • Analizuje wcześniejszą dokumentację medyczną pacjenta (badanie: RTG, TK, MRI oraz USG ) oraz zakłada dokumentację medyczną pacjenta na potrzeby prowadzonej terapii.
 • Ważnym elementem pierwszej wizyty fizjoterapeutycznej, jest informacja zwrotna od Pacjenta o przeciwwskazaniach do leczenia danego schorzenia. 
 • Dokonuje szczegółowej diagnostyki aparatu ruchu Pacjenta lub zgłaszanych dolegliwości bólowych. 
 • Przeprowadza badanie fizjoterapeutyczne, w tym ocenia stan funkcjonalny pacjenta przed rozpoczęciem procesu fizjoterapii i odnotowuje jego wynik w dokumentacji medycznej. 

Rzetelne badanie staje się punktem wyjścia do: 

 • oceny stanu pacjenta ( ustalenie rodzajów i stopnia jednostki chorobowej), 
 • określenia bliższego i dalszego celu usprawniania, 
 • doboru metod leczenia oraz przeprowadzenia pierwszych procedur leczniczych (metody oraz procedury leczenia mogą ulec modyfikacji na dalszym etapie leczenia). 
 • Kwalifikuje świadczeniobiorcę do procesu fizjoterapii oraz określa cel terapii (krótkoterminowy i długoterminowy). 

Po przeanalizowaniu stanu zdrowia Pacjenta, Terapeuta przedstawia wstępną diagnozę i informuje Pacjenta o proponowanej metodzie leczenia.

 • Planuje proces fizjoterapii w oparciu o postawione cele (krótkie oraz długie) i odnotowuje go w dokumentacji medycznej. 
 • W uzasadnionych medycznie przypadkach dopuszczalna jest modyfikacja planu terapii opisanego w skierowaniu wystawionego przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji po konsultacji z lekarzem, a także konieczne jest odnotowanie modyfikacji w dokumentacji medycznej. 

Wizyta fizjoterapeutyczna w trakcie cyklu zabiegów może zawierać następujące elementy: 

 • Modyfikacja planu terapii, jeżeli aktualnie realizowany plan nie pozwoli na osiągniecie celów określonych podczas pierwszej wizyty fizjoterapeutycznej i odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta. 
 • Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii oraz odnotowanie tego w dokumentacji medycznej. 

Cennik - Porady fizjoterapeutyczne

Cennik podstawowy

Cena
Poejdyńcza sesja 120 zł

Zarezerwuj wizytę już teraz!